تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1393 
علوم سیاسی(مسائل ایران) 
دانشگاه باقرالعلوم(ع) 
18.09 
خارج 
 
 
 
 
لیسانس 
1393 
علوم سیاسی 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
18.48 
فوق دیپلم 
1389 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
18.48