نقد و ارزیابی استراتژی دولت اصلاحات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
63 بازدید
محل نشر: پایگاه جوان آنلاین، کد مطلب530203
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیرامون ارزیابی موفقیت‌ها و شکست‌های یک دولت، شاخص‌های متعدی بیان می شود. یکی از این شاخص ها، سیاست خارجی و شیوه عملکرد دولتمداران است زمانی که صدارت سیدمحمد خاتمی بر سکّان ریاست جمهوری ایران مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، سیاست خارجی دولت توسعه سیاسی، به عنوان یکی از نقاط قوّت آن مطرح می‌گردد. در این پژوهش برآنیم که آنچه جریان اصلاح طلب به عنوان دستاورد بزرگ بیان می کنند مورد ارزیابی قرار داده و بنگریم که آیا عملکرد خاتمی، موفقیتی در پیشبرد اهداف ملی و فراملی کشور درپی داشته یا خیر؟