امام حسین(ع) و احیای امر به معروف و نهی از منکر
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این پژوه به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی پرداخته شده است. پژوهش حاضر در سال عزت و افتخار حسینی به عنوان اثر برکزیده از سوی معاونت عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شناخته شد.